เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีของเทศบาลตำบลโคกพระ...
      
  การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ...
       เทศบาลตำบลโคกพรดำเนินการให้มีการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต...
  การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแร...
       เทศบาลตำบลโคกพระรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 255...

 
inside ปรองดอง 7 นาที
inside ปรองดอง 3 นาที
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโคกพระ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555