ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม